Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Prof. Dr. Levent AKIN

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Murat AKOVA

Prof. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER

Doç. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Doç. Dr. Lale ÖZIŞIK

Prof. Dr. Songül YALÇIN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK

Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Prof. Dr. Songül YALÇIN

Prof. Dr. Güneş ESENDAĞLI

Prof. Dr. A. Filiz ÖNER

Doç. Dr. Emirhan NEMUTLU

Doç. Dr. Alpaslan ALP

Dr. Öğr. Üyesi Melda ÇELİK

GENEL SEKRETERLER

Dr. Öğr. Gör. İpek RUDVAN AL

Dr. Öğr. Üye. Semra AYDIN

Doç. Dr. Sezer OKAY