BİLİMSEL SEKRETERYA
Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü
KONGRE SEKRETERLERİ
Dr. Öğr. Gör. İpek RUDVAN AL
Dr. Öğr. Üye. Semra AYDIN
Doç. Dr. Sezer OKAY

ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı 5. Cad. No:13 Yıldız, Çankaya ANKARA
Tel : +90 312 440 50 11
Faks : +90 312 441 45 62
URL : www.serenas.com.tr
E-Posta : info@hacettepeasigunleri.org