11 Aralık 2020 Cuma

Saat Konu Oturum Başkanı Konuşmacı
14.00 – 15.30 SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMALARI Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal

Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran
T.C. Sağlık Bakanı 
Dr. Fahrettin Koca

TÜRKİYE’DE COVID-19 AŞISI ÇALIŞMALARI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Doç. Dr. Tolga Tolunay
TÜSEB Başkanı
Prof. Dr. Erhan Akdoğan
TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal
15.30-15.45 Ara
15.45-16.45 PANEL: DÜNYA’DA COVID-19 AŞISI ÇALIŞMALARI Serhat Ünal Helen Yang
Christophe Gregoire
Roland Zahn
16.45-17.00 Kahve Molası
17.00-17.45 AŞI BİLİMİNİN GELECEĞİ Murat Akova Kenneth Lundstrom
17.45-18.00 Kahve Molası
18.00-19.00 PANEL: AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLARA KÜRESEL ve BÖLGESEL BAKIŞ
(ME’NA-ISN ve IFA İLE ORTAK OTURUM)
Mine Durusu Tanrıöver
18.00-18.25 Risk Grubu Aşılaması Uygulamalarını Geliştirmek için Küresel Çalışmalar Jane Barratt
18.25-18.50 MENA Bölgesinde İnfluenza Aşılama Uygulamalarını Geliştirme Çalışmaları Salah Al-Awaidy
18.50-19.00 Tartışma
19.00-19.15 Kahve Molası
19.15-19.45 UYDU SEMPOZYUMU
HPV ve HPV Aşılarına 360 Derece Bakış
Murat Gültekin

12 Aralık 2020 Cumartesi

10.00-10.45 AŞILARIN DEĞERİNİN HATIRLANMASI Filiz Öner Emanuele Montomoli
10.45-11.00 Kahve Molası
11.00-12.30 PANEL: COVID-19 PANDEMİSİNDE VİRAL SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI ve AŞILAMA UYGULAMALARI Şükran Köse
11.00-11.25 COVID-19 Pandemisi Döneminde Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları Meltem Taşbakan
11.25-11.50 İnfluenza Aşısı İftihar Köksal
11.50-12.15 Pnömokok Aşısı Lale Özışık
12:15-12:30 Tartışma
12.30-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 PANEL: ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARI Ergin Çiftçi
14.00-14.25 Çocukluk Çağı Aşılamasının Temel Prensipleri ve Günümüzde Aşı Takvimi Melda Çelik
14.25-14.50 Meningokok Aşıları Songül Yalçın
14.50-15.15 Çocukluk Çağı Aşılamasında Covid 19 Pandemisi Nedeniyle Eksik Kalan Aşılar Ateş Kara
15.15-15.30 Tartışma
15.30-15.45 Kahve Molası

15.45-17.30

PANEL: AŞI KARARSIZLIĞI Levent Akın
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde Aşılamanın Önündeki Bariyerler Siddhartha Datta
Panelistlerle Tartışma Songül Yalçın, Alireza Mafi, Siddhartha Datta
17.30-17.45 Kahve Molası
17.45-18.15 UYDU SEMPOZYUMU
Türkiye’de İnvaziv Meningokok Hastalığı ve Serogrup B’nin Önemi
Alev Özakay Nuran Salman

13 Aralık 2020 Pazar

10.00-10.45 KORUYUCU HEKİMLİK BAKIŞI İLE ERİŞKİN AŞILAMASI Necla Tülek Mine Durusu Tanrıöver
10.45-11.00 Kahve Molası
11.00-12.15 PANEL: AŞI TEKNOLOJİLERİ Serhat Ünal
11.00-11.30 İnaktif Partiküllerden Nükleik Asit Aşılarına Antijen Keşfi Mariagrazia Pizza
11.30-12.00 Aşı Teknolojileri: Nereden Nereye Uğur Şahin
12.00-12.15 Tartışma
12.15-12.30 Kahve Molası
12.30-14.10 SÖZEL BİLDİRİLER İpek Rudvan Al
Semra Aydın
Sezer Okay

SB-01 / Nurcan Kırca
SB-02 / Aysel Duman
SB-03 / Aysel Duman
SB-04 / Filiz Yarimcan
SB-05 / Şule Özdemir Armağan
SB-06 / Nesligül Özdemir
SB-07 / Remziye Can
SB-08 / Giray Erdoğan
SB-09 / Zülfünaz Özer
SB-10 / Hakan Aslan