Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü 2018 yılında kurulmuştur. Misyonu; toplumsal, ekonomik ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere; aşı alanında en üst düzeyde eğitim vermek, nitelikli akademisyenler yetiştirmek, aşı ile ilgili bilgi üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak, aşı çalışmalarına ilişkin konularda farkındalık ve duyarlılık yaratmak, paydaşlarla iş birliği kurmak, eğitim verilen öğrencileri alana bilimsel katkı sağlayabilecek çalışmalar yapabilecek şekilde yetiştirmek olarak sıralanmaktadır.

devamı için…